Alle rechten voorbehouden © 2005-2017 Erotisch Centrum Boulevard Baekelandplein te Eindhoven
Huisreglement. 1. De kamerverhuurbedrijven werken als facilitaire bedrijven, ze bieden facilitaire mogelijkheden  aan voor eventuele seks contacten tussen  derden (al of niet tegen betaling). 2. Commerciële seks contacten zijn voor eigen rekening en voor verantwoording van de prostituee,  de kamerverhuurbedrijven zijn daarbij  geen partij en evenmin verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. 3. Toegang vanaf 18 jaar, bij prostitutie is meerderjarigheid wettelijk verplicht. 4. Bij prostitutie is de juiste verblijfstatus vereist, een wettelijke verplichting aan de prostituee (EU-status of 'moderID'). 5. Enige vorm van dwang is onacceptabel, wettelijk is de prostituee op dat punt beschermt, de prostituee bepaalt zelf haar klanten keuze en werktijden, en is niet verplicht op verzoek te werken zonder condooms; de klant heeft als feitelijke opdrachtgever derhalve ook verantwoordelijkheid. 6. De prostituee kan vanwege haar geloof overtuiging, bij overmatig drank c.q. drugs gebruik van  een klant elke vorm van dienst weigeren. 7. Het is niet toegestaan met meer dan twee klanten tegelijkertijd op de kamer te zijn, ongeacht het aantal prostituees die zich op de kamer bevinden. 8. Normaal maatschappelijk gedrag is een vereiste, respect voor alle aanwezige personen, de stijl  en aard van de kamerverhuurbedrijven. 9. Afspraken dienen over en weer te worden nagekomen, dat geld ook voor de in de  kamerverhuurbedrijven gemaakte afspraken tussen  derden. 10. Crimineel gedrag wordt niet getolereerd, de politie zal eventueel worden ingeschakeld. 11. De kamerverhuurbedrijven kunnen een ieder op enig moment de toegang ontzeggen, met name  indien men zich niet aan de  bovenstaande regels houdt c.q. de status, leeftijd e.d.  onvoldoenden kan aantonen. 12. De kamerverhuurbedrijven hebben afspraken over c.q. de wettelijke verplichtingen, dat zij  noodzakelijke preventieve controles van  politie, gemeente, gezondheidsdienst en brandweer  toelaten, dat daarvan geen van de aanwezigen is uitgesloten. 13. De kamerverhuurbedrijven kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele  schade/diefstal aan of van uw voertuig of ander  vervoermiddel, of verlies/diefstal van  persoonlijke zaken. Meld deze bij de Politie Brabant Z.O. via telefoonnummer 0900-8844 14. De panden dienen na sluitingstijd om 02:00 uur te worden verlaten. Tijdens de. sluitingstijden van 02:00 t/m 08:00 uur mag niemand in de panden aanwezig zijn.
Uw 1e Keus Erotisch Centrum Boulevard Baekelandplein te Eindhoven Home Ontstaan Route Kamerverhuur Reglementen Fotogalerie Contact Exploitanten Informatie.  Deze reglementen zijn er voor u  en onze veiligheid in de panden  en op het plein.  Op het Baekelandplein is  permanente beveiliging  aanwezig, U dient ten alle tijden de aanwijzingen van de aanwezige toezichthouder(s) op te volgen. Pleinreglementen