Alle rechten voorbehouden © 2005-2017 Erotisch Centrum Boulevard Baekelandplein te Eindhoven
Ontstaan. Het plein is ontstaan vanuit een gemeentelijk besluit om overlast van (tippel)prostitutie tegen te gaan. Tot de opening van het plein werd raamprostitutie uitgeoefend in de aangrenzende Edisonstraat. Er waren echter geen duidelijke scheidingen tussen panden waar prostitutie werd uitgeoefend en de panden waar reguliere bewoners leefden. Gevolg was dat de Edisonstraat en omliggende straten veel verkeer van prostitutie bezoekers hadden wat de reguliere bewoners de nodige overlast gaf. Tevens werd er in de buurt van de Edisonstraat getippeld door  meestal) verslaafden. Eind 2003 werd door de gemeenteraad besloten om de overlast van prostitutie tegen te gaan. Prostitutie moest worden gereguleerd en de gemeente wilde overlast verminderen door zelf te bepalen waar en wanneer prostitutie werd beoefend. Er werd een speciale zone ingericht voor de verslaafde prostituees waar zij konden tippelen. Deze zone was uitsluitend toegankelijk voor  geregistreerde prostituees; zij kregen een speciaal toegangspas. Tevens werden deze prostituees intensief gevolgd en benaderd door diverse hulpverleningsinstanties met als doel de prostituees die dat wilden een uitweg te kunnen bieden. Volgend op het besluit van de gemeenteraad werd raamprostitutie aan de Edisonstraat verboden. Er zou door o.a. de gemeente een nieuw gebied worden gevonden waar de raamprostitutie kon worden uitgeoefend zonder overlast voor omwonenden. Hiervoor werd een klein plein aan het begin van de Edisonstraat gekozen. Dit plein, toen nog Fultonhof geheten, bestond uit garages en een klein hofje. Het plein is vervolgens compleet verbouwd tot gebied waar raamprostituees hun werk konden uitoefenen en begin 2005 werd de naam veranderd in Baekelandplein. De beginjaren. De eerste jaren na opening van het plein verliepen moeizaam. Zowel uitbaters, prostituees als bezoekers konden niet wennen aan de nieuwe locatie. Dit is met name te wijten aan de grootte van het plein en het feit dat het enkel te voet toegankelijk is. Voor bezoekers betekent dit dat er vrijwel niet anoniem kan worden rondgelopen. Het is vrijwel onmogelijk niet gezien te worden door andere bezoekers of door prostituees. Voor sommige bezoekers vormde dit een drempel. Mede hierdoor waren de bezoekersaantallen laag met zich vertaalde in verminderde interesse van de prostituees om op het plein te werken. Voor de prostituees vormde de kamerhuur een drempel; deze kan enkel per dag worden gedaan. Het is niet mogelijk om een kamer gedurende een dagdeel of een "shift" te huren. Voor prostituees die bijvoorbeeld gewend waren om een deel van de dag te werken betekende dit dat ze een kamer de volledige dag moesten huren wat uiteraard hogere kosten betekende. Toezicht. Toch is het plein, ondanks deze kritieken, vandaag de dag nog open in dezelfde vorm en is iedereen aan de locatie en de daarbij horende beperkingen gewend geraakt. Daar staat tegenover dat het plein in haar huidige vorm ook voordelen voor de bezoekers en de prostituees kent. Zo is toezicht op het plein makkelijk, gezien de geringe grootte. Ook voor politie en instanties is het eenvoudig om de activiteiten te controleren. De prostituees en panden worden regelmatig gecontroleerd door gezondheid-, brandweer-, politie- en gemeentelijke-instellingen . Het Plein. Het plein biedt nu werkgelegenheid aan maximaal 46 werkende meisjes. Er werken uitsluitend meisjes van verschillende nationaliteiten. De meeste meisjes zijn afkomstig uit Nederland en andere Europeesche landen. Elk pand biedt diegene die er werken alle faciliteiten o.a. een huiskamer, keuken, sanitair, airco en Free WiFi. Op het Baekelandplein is ten alle tijden permanente beveiliging aanwezig.
Erotisch Centrum Boulevard Baekelandplein te Eindhoven Home Ontstaan Route Kamerverhuur Reglementen Fotogalerie Contact Exploitanten Uw 1e Keus Ontstaan